info

Informatie architectuur is een breed begrip en de bestaande informatie architecturen zijn heel verschillend van aard.

Eigenlijk spreken we over architectuur informatievoorziening als we het hebben over informatie architectuur. Informatie architecturen zijn er vele en ze zijn heel divers want de informatie voorziening is een breed werkterrein. Het spreekt dan ook voor zich dat in een relatief nieuw vakgebied de spraakverwarring, de vermenging van gebieden en de soms polariserende openbaar gevoerde discussies de kleur van het vak zijn gaan bepalen. Voor de afnemers van de architectuur diensten speelt dit imago een grote rol. Dat is jammer en onnodig als de vakinhoudelijke discussie met respect voor de andere disciplines gevoerd wordt. Daarom willen we hier alle architecten informatievoorziening een plaats toekennen.

Informatie op deze site kent een opdeling naar categorie informatie voorziening architectuur en we maken een opdeling naar juridische status van de beroepsbeoefenaar.

In de eerste dwarsdoorsnede zijn inhoudelijke zaken het issue, een introductie van de categorie, de beroepsvereniging, de opleidingen, certificering, literatuur en coachingsmogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

In de andere dwarsdoorsnede staat uitwisseling voorop en kunnen visies uitgewisseld worden functiebeschrijvingen, job mogelijkheden, curriculum vitae en bedrijfspresentaties worden neergezet.

Informatie architectuur indeling:
We onderscheiden de volgende categorie├źn informatie architectuur en hun bijbehorende disciplines.

IT-architectuur: informatie architecten, die op technisch gebied werkzaam zijn

Software architectuur: informatie architecten die applicaties als hun werkterrein hebben

Web architectuur: informatie architecten die ontsluitingen op het web als aandachtspunt hebben genomen

Informatie architectuur: informatie architecten die informatie als asset voor de organisatie als werkterrein hebben gekozen

Bedrijfsarchitecten: die groep die werkprocessen en de manier van werken van een organisatie tot hun werkterrein hebben gemaakt, inclusief .

Op deze plek hebben we een verzamelpunt gemaakt van alle architecten informatievoorziening. Het gaat hier dus om alle informatie architectuur en alle informatie architecten werkzaam in de informatievoorziening te verenigen.

De site gaat in de loop van de tijd uitgroeien.