Kwaliteitslabel

Er is nogal veel te doen over afscheidingen van typen informatie architecten, certificeringen, bijbehorende eisen en kwalificaties. Het spreekt vanzelf dat een titel als die van “architect” tot de verbeelding spreekt maar gelijktijdig ook haar vraagtekens opwerpt. Bij bouwkundige architecten vormt een universitaire opleiding de basisonderbouw. Het curriculum is onderling afgestemd en goedgekeurd bij wet. Bij informatie architecten is dit niet het geval. Nog niet want je ziet de ontwikkelingen al op gang komen. Op dit moment gaan er al postacademische opleidingen van start die een tussenfase gaan vormen voordat er een universitaire basisopleiding ontwikkeld is. Zoals in alle nieuwe vakgebieden gaat ook hier in de nabije toekomst gelden dat oudgedienden, die nu met veel zelfscholing het vak hebben ‘gemaakt’ en hebben laten groeien, straks min of meer worden gedevalueerd. Dat zou eeuwig zonde zijn van alle opgedane vakkennis en alle ervaringen die veel waard zijn.

Kwaliteitsbewaking op de lange termijn is dus een hot-issue. Het beschermen van de ervaringskennis en de ervaringsdeskundigen in informatie architectuur krijgt hier een plek.

De ene informatie architect is de andere niet! Niet alleen is het vakgebied heel breed en kent daardoor intern te onderscheiden vakgebieden maar er is ook veel gediscussieerd over onafhankelijkheid in de aannemers versus architecten discussie. Naarmate een informatie architect dichter werkzaam is bij de strategische planning op de langere termijn van een organisatie, moet het advies meer onafhankelijk van leveranciers tot stand komen. Grote organisaties hebben ondertussen hun eigen architecten in loondienst genomen, onder aanvulling van externen.

Toch zal het afhankelijk en onafhankelijk zijn in de architectuur nog een tijd lang van groot belang blijven. In de discussie die gevoerd is met SBA en BNA over de ontwikkelingen in de fysieke bouwwereld onderschreven zij dat het uitkristalliseren van de vakgebieden aannemerij en architectuur tijd vraagt. Informatie architectuur zal diezelfde weg moeten gaan.

Zoekt u een onafhankelijke architecten bureau voor ondersteuning van uw organisatie door informatie architectuur? Dan kunt via een intermediair of via de bedrijfspresentaties op deze site tot een voorselectie overgaan.

De informatie die u hier vindt wordt u gratis ter beschikking gesteld. Ook kunt u zonder kosten uw bedrijfspresentatie toevoegen als u een informatie architectuur adviesbureau bent of uw Curriculum Vitea Informatie Architect on line plaatsen, ten minste als u op zoek bent naar een baan in loondienst op het vlak van informatie architecturen. Neem svp contact op met ons via: info@informatiearchitecturen.nl

Als sponsor bent u van harte welkom en draagt u slechts mee in de kosten van deze site over informatie architecturen.